Oli de Neem

Plagues i enfermetats

Oli de Neem
Que es?

Es l'extracte obtingut de les llavors de l'arbre de neem, azadirachta indica. S'utilitza com a insecticida i fungicida natural. Te una funció sistemitica quan s'aplica regat, que amarga la sabia fent que els insectes xupadors s'allunyin. Al mateix temps es capaç d'inhibir la capaticitat de metmorfosi dels insectes amb el que no poden passar d'un estat a un altre, com el pas de crisal.lida a larva. Afecta a pugons, caparretes, mosquits, mosca blanca, minadors, trips...

No afecta a la fauna auxiliar com abelles, llombrius o papallones.

Com a fungicida actúa tant com a preventiu com curatiu vers un gran nombre de fongs, oídio, mildiu, motejat negra, botritis o podredumbre gris, antracnosis, roia, filoxera y alternaria.

Per desgràcia amb les noves normatives que sempre van a favor de les grans multinacionals, només està permesa la seva comercialització com a matèria orgànica, deixant de banda en el etiquetatge les seves propietats insecticides i fungicides.

Dosis: 2cc x litro. Es pot aplicar tant per reg com polvoritzat. Per reg el producte te uns 15 dies de persistència


http://agroquimicaolle.com/ca/catalogo/75-insecticides/4200-brimin-200-cc

Si voleu més informació pregunteu-nos o veniu a la botiga

Veure totes de Plagues i enfermetats Veure totes